Jul 9, 2012

(updated version!) kena halau - tapi mereka tenang - beredar dengan aman - tanda kejayaan

akhirnya semua tenang pulang, mus jayakan agmnya, hak membantah itulah  demokrasi, biar yang berkuasa menentukan, apakah nasib mayc seterusnya........

7 JULAI 2012 - Tarikh kehitaman buat MAYC Kebangsaan, digoreskan oleh sejarah pergerakan belia nasional kerana pada hari tersebut gerombolan perwakilan MAYC yang sah hadir untuk meraikan kedatangan AGM, telah dihalau dari Wisma Belia. Mereka dihalau dengan kejam! Dengan budaya ala gengsterisme!  

Apakah rasionalnya kehadiran pasukan Rela pada hari tersebut? Dan siapakah pula manusia yang berjanggut dan berspek mata hitam itu? Keadaan ini berlaku kerana sekumpulan manusia yang dilihat digambar telah ditugaskan untuk mengheret keluar perwakilan MAYC yang sah! Mereka semua dibayar untuk melakukan tugas tersebut....
tenang nampaknya azmi kendali ketegangan dan provokasi yang cuba ditimbulkan 

Pada sebelah malam, di Wisma Belia, berlangsunglah satu "AGM Pondan" yang penuh dengan muslihatnya. Siapakah yang bersekongkol sehingga "AGM Pondan" ini berlangsung dengan "jayanya"? 


Mus tenang tetapi penuh tandatanya? 
"Apakah aku sedang melakukan sesuatu yang betul?"

   
ROY mesti berikan jawapannya. Kerana jawapannya ada pada ROY. Pendaftar ROY mahupun sesiapa sahaja di baweah pentadbirannya tidak boleh lagi menutup diri masing-masing dengan selimut kepalsuan kerana kini ramai belia mahupun mahasiswa sedang melihat tingkah laku anda mengendali institusi yang dinamakan Pendaftar Pertubuhan Belia.
agm mayc mus nampaknya aman tanpa gangguan


Mus dan rakan-rakannya hanya menjalankan AGM mengikut selera yang mereka rumuskan. Namun demikian, kenapakah ROY hanya melihat dan memerhatikan kezaliman memperkosa kebenaran!

surat menteri seakan dipatuhi - tapi adakah ianya agm penyatuan seperti kehendak asal menteri?
Apakah semua sudah lupa bahawa tarikh AGM 7 Julai tersebut diputuskan secara konsensus? 

Lihatlah semua sekalian para pejuang belia, beginikah cara menangani suatu AGM yang sepatutnya menjadi AGM Penyatuan MAYC? Siapakah yang ajar sebegini?
oh! rupaya ada tentera rela dan bouncer yang menghalang perwakilan sah masuk

bersahaja azmi bicara - bak sedang berpuisi sambil mencapai  putus kata


Format dan Contoh Bantahan dan No. FAX

Boleh di Fax Segera dan di poskan kemudiannya 


BANTAHAN TERHADAP

PERSATUAN KELAB-KELAB BELIA MALAYSIA [PPBM0017] MAYC


JAWATANKUASA MAYC KEBANGSAAN                      JK MAYC KEB


SETIAUSAHA AGUNG MAYC KEBANGSAAN                    SUA MAYC


BER: MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2012 [MAT12] MAYC KEBANGSAAN
PADA 07/07/2012 HARI SABTU DI BEWAN BESAR PKBM, TINGKAT 1, WISMA BELIA, JALAN SYED PUTRA,50460 KUALA LUMPUR


PERKARA YANG DIBANTAH

PENGANJURAN MAT12 TIDAK MEMATUHI FASAL 14.11, 14.12, 15.12 & 18.2 PERLEMBAGAAN MAYC


PEMILIHAN JK MAYC KEB MAT12 TIDAK MEMATUHI FASAL 18.2 PERLEMBAGAAN MAYC


·NOTIS MAT12 BERTARIKH 04/06/2012

·LAPORAN TAHUNAN MAYC

· PENYATA KIRA-KIRA TAHUNAN MAYC

TIDAK DIEDARKAN KEPADA SEMUA PERWAKILAN DALAM TEMPOH 30 HARI SEBELUM TARIKH AGM12 DIADAKAN

-  TIDAK MEMATUHI FASAL 15.2 PERLEMBAGAN MAYC

DENGAN SENGAJA TIDAK DIHANTAR/DIMAKLUM OLEH SUA MAYC/JKMAYC KEB KEPADA PARA PERWAKILAN / PENGERUSI / SETIAUSAHA MAYC NEGERI / KAWASAN / KELAB-KELAB GABUNGAN

-  TIDAK MEMATUHI FASAL 15.2 PERLEMBAGAN MAYC

TIDAK MEMATUHI FASAL 14.11 /
14.12 /14.13 PERLEMBAGAN MAYC

SAYA PERWAKILAN MAYC NEGERI / KAWASAN / DARI AHLI
TIDAK DIBENARKAN / DIHALANG MENYERTAI MAT12
OLEH JK MAYC KEB / SUA MAYC


SAYA SESUNGGUHNYA PERCAYA MAT12 DISERTAI / DIHADIRI  OLEH PERWAKILAN YANG TIDAK SAH


SAYA MENYATAKAN JK MAYC KEB/ SUA MAYC TELAH MEMBENARKAN PERWAKILAN YANG TIDAK SAH MENYERTAI AGM12


SAYA ADALAH PENGERUSI MAYC NEGERI

SUA MAYC TIDAK MEMATUHI FASAL 25.6 PERLEMBAGAAN MAYC


FASAL 22.1.9 PERLEMBAGAAN MAYC
-    PENGERUSI MAYC NEGERI ADALAH AHLI JK MAYC KEB.

SAYA MENYATAKAN SEJAK 1/11/2011 SUA MAYC TIDAK MEMATUHI FASAL 25.6 PERLEMBAGAAN MAYC KERANA SUA MAYC TIDAK PERNAH MENGHANTAR NOTIS MESYUARAT [JK MAYC KEB] KEPADA SAYA SEBAGAI AHLI JK MAYC KEB DALAM TEMPOH 14 HARI SEBELUM MESYUARAT.

SUA MAYC TELAH MENAFIKAN HAK SAYA UNTUK MENGHADIRI MESYUARAT JK MAYC KEB MENYEBABKAN SAYA TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SAYA MENURUT FASAL 25 PERLEMBAGAAN MAYC


MOHON DIRUJUK SEKSYEN 13 (G) AKTA 668, SUA DIDAPATI TIDAK LAYAK MEMEGANG JAWATAN

SAYA ADALAH AHLI JAWATANKUASA MAYC NEGERI / MAYC KAWASAN / AHLI KELAB GABUNGAN MAYC

MOHON DIRUJUK SEKSYEN 22 DAN 24  AKTA 668 DAN DIAMBIL TINDAKAN OLEH PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIASAYA MENYATAKAN SUA MAYC TELAH / SERING MENGELUARKAN SURAT RASMI MAYC DENGAN NIAT UNTUK MENGELIRU / MEMFRAUD  / MISREPRESENTASI / MEMBERIKAN MAKLUMAT PALSU. 

SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKANSAYA MENYATAKAN SUA MAYC TELAH MENYALAHGUNAKAN KUASA YANG DIBERIKAN OLEH PERLEMBAGAAN MAYC DAN TELAH GAGAL MELAKSANAKAN TUGASNYA MENURUT FASAL 24.2 PERLEMBAGAN MAYC

SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKANSAYA MENYATAKAN SUA MAYC TELAH MEMBEKALKAN MAKLUMAT YANG SALAH DAN PALSU KEPADA PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA

SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKAN

SAYA ADALAH AHLI JAWATANKUASA MAYC NEGERI / MAYC KAWASAN / AHLI KELAB GABUNGAN MAYCMERUJUK KEPADA FASAL 28 / FASAL 32 / FASAL 38 PERLEMBAGAAN MAYC SAYA MENYATAKAN JK MAYC KEB

TELAH MENYALAHGUNAKAN KUASA / MELAKUKAN MISREPRESENTASI
DENGAN NIAT UNTUK MENGELIRU / MEMFRAUD  /  (MENYEBABKAN) MEMBERIKAN MAKLUMAT PALSU (KEPADA PIHAK LAIN)
.
SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKAN

GARIS PANDUAN DI BAWAH SEKSYEN 18 DAN 26 AKTA 668 &
FASAL 49 DAN 50 PERLEMBAGAN MAYC HENDAKLAH DITELITI BERSAMA


KUASA JK MAYC KEB DI BAWAH FASAL 28 / FASAL 32 / FASAL 38 PERLEMBAGAAN MAYC HENDAKLAH MEMATUHI TUJUAN DAN KUASA MAYC YANG DINYATAKAN DI DALAM FASAL 4 DAN FASAL 5

DAN CARA PERLAKSANAANNYA HENDAKLAH MEMATUHI KEHENDAK SEKSYEN 31 AKTA 668 DAN KEBEBASAN ASASI (BERPERSATUAN, BERSUARA DAN KESAMARATAN) DI BAWAH PERLEMBAGAN PERSEKUTUAN.JK MAYC KEB  TELAH MELAKUKAAN KESALAHAN DI BAHAGIAN IV AKTA 668 YANG MANA JUGA MELIBATKAN LAIN-LAIN AKTIVIS BELIA DAN PEMILIK PREMIS YANG BONAFIDE TURUT SAMA MELAKUKAN KESALAHAN

MOHON PIHAK PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA MANJALANKAN PENGUATKUASAN DAN PENYIASATAN DI BAHAGIAN IX AKTA 668


JK MAYC KEB TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI BAWAH AKTA 668 DALAM USAHA DAN GERAKAN YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN NIAT DAN SECARA MALAFIDE IAITU :-

1. MENGGANTUNG / MENGAMBIL ALIH PENTADBIRAN MAYC CAWANGAN NEGERI / KAWASAN YANG AKTIF;
2. MELANTIK JAWATANKUASA PENYELARAS MAYC NEGERI SEDANGKAN MAYC NEGERI/KAWASAN TERSEBUT MEMPUNYAI SUATU BARISAN JAWATANKUASA YANG SAH DAN SECARA AKTIF SEDANG MENTADBIR MAYC NEGERI DAN KAWASAN.
3. MENGADAKAN MESYUARAT AGUNG MAYC NEGERI DAN KAWASAN SEDANGKAN JAWATANKUASA SEDIA ADA JUGA SUDAH/SEDANG MELAKSANAKAN MESYUARAT AGUNG MAYC JUGA.

JK MAYC KEB  DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERKARA TERSEBUT DENGAN  NIAT UNTUK MENGELIRU / MEMFRAUD  / MISREPRESENTASI / (DAN) TELAH MENYEBABKAN MEMBERIKAN MAKLUMAT PALSU.

JK MAYC KEB  TELAH MELANGGAR PERUNTUKAN AKTA 668 DENGAN MEWUJUDKAN CAWANGAN PERTUBUHAN BELIA YANG HARAM DAN MENYALAHI UNDANG-UNDANG

SECARA KOLEKTIFNYA, JK MAYC KEB  TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI BAWAH AKTA 668 DARI SEKSYEN 80-90 DAN SEKSYEN 92-94, TERMASUK MENYEBABKAN ORAGANISASI INDUK MAYC JUGA MELAKUKAN KESALAHAN UNDANG-UNDANG


PANDUAN AKTA 668 BAGI MENENTUKAN MANA SATUKAN MAYC NEGERI/ KAWASAN ATAU AHLI KELAB YANG SAH
MOHON PIHAK PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA MENGAMBIL PENDEKATAN YANG DINYATAKAN DI DALAM AKTA 668


JK MAYC KEB / SUA MAYC
TELAH GAGAL MEMAHAMI DAN/ATAU MEMATUHI PERUNTUKAN MENGENAI PROSIDING DI BAWAH  SEKSYEN 96-97 AKTA 668 – SUATU PROSIDING TENTANG ANGAPAN / ANGGAPAN MENGENAI KEANGGOTAAN.

1.WALAUPUN JK MAYC KEB, “MENCIPTA” - MAYC NEGERI DAN MAYC KAWASANNYA SENDIRI- DENGAN TUJUAN UNTUK MENAFIKANAPA YANG SUDAH SEDIA ADA DAN WUJUD – SEKSYEN 96 AKTA 668 – JELAS MENYATAKAN – MAYC NEGERI DAN KAWASAN “YANG ORIGINAL” DIANGGAP OLEH UNDANG-UNDANG SEBAGAI ENTITI YANG SAH DAN JIKA JK MAYC KEB MENYATAKAN ENTITI “ORIGINAL” ITU TIDAK SAH – JK MAYC KEB HENDAKLAH MEMBERIKAN BEBAN BUKTI TERSEBUT.

2. DEMIKIAN JUGA GARIS PANDUAN YANG DIPAKAI TERHADAP KELAB GABUNGAN MAYC YANG TELAH SEDIA LAMA MENJADI AHLI MAYC

SEKIRANYA TELAH SEDIA DIKETAHUI UMUM ATAU DENGAN APAJUA REKOD, MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI YANG JELAS MENUNJUKAN IANYA ADALAH AHLI MAYC, HENDAKLAH TERUS DIANGGAP SEBAGAI AHLI SEHINGGALAH JK MAYC KEB MEMBERIKAN BEBAN BUKTI YANG MENUNJUKKAN BAHAWA AHLI ITU BUKAN LAGI AHLI MAYC YANG SAH.

JIKA JK MAYC KEB KEPUTUSAN SECARA SESUKA HATI IANYA JELAS MELANGGAR TATACARA YANG DIPERUNTUKAN OLEH AKTA 66B DAN JELAS IANYA MELANGAR UNDANG-UNDANG.


AHLI MAYC MESTI MENGIKUT KEHENDAK FASAL 7 PERLEMBAGAN MAYC


JK MAYC KEB HENDAKLAH MEMATUHI PREOSEDUR KEAHLIAN MAYC SEPERTI YANG DIPERUNTUKKAN DI DALAM PERLEMBAGAN MAYC:-

1. MESTILAH DISOKONG OLEH MAYC KAWASAN
2. MESTILAH MENDAPAT SOKONGAN MAYC NEGERI

MAYC KAWASAN DAN MAYC NEGERI ITU MESTILAH MAYC “YANG ORIGINAL” SEPERTI GARIS PANDUAN AKTA 668; DAN BUKANNYA MAYC NEGERI KAWASAN YANG “HARAM – CIPTAAN JK MAYC KEB

KELAB GABUNGAN MAYC YANG TIDAK DISOKONG OLEH MAYC KAWASAN DAN MAYC NEGERI YANG ORIGINAL
- BUKANLAH AHLI MAYC MENURUT FASAL 7
DAN SEKIRANYA HADIR KE AGM12, IANYA AKAN MENJADI PERWAKILAN YANG HARAM.


FASAL 18 PEMILIHAN JAWATANKUASA


JK MAYC KEB DAN SUA MAYC – TIDAK MEMBERIKAN KERJASAMA UNTUK MEMBOLEHKAN PENCALONAN YANG DI BUAT OLEH MAYC NEGERI …………………..  DAPAT SAMPAI DENGAN SEMPURNA MENURUT FASAL 18.2

JK MAYC KEB DAN SUA MAYC – TIDAK MEMBERIKAN KERJASAMA KEPADA PIHAK KBS DAN ROY SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK  MEMBOLEHKAN PENCALONAN YANG DI BUAT OLEH MAYC NEGERI ……………………………….  DAPAT SAMPAI DENGAN SEMPURNA MENURUT FASAL 18.2

MAYC NEGERI KEDAH, PULAU PINANG, PERAK, WILAYAH PERSEKUTUAN, NEGERI SEMBILAN DAN TERENGGANU
- TELAH MEMATUHI FASAL 18.4 –

IAITU MELAKSANAKAN AGM DI PERINGKAT NEGERI DAN TELAH MEMBUAT PENCALONAN SEMASA AGM TERSEBUT.

SEKIRANYA JK MAYC KEB DAN SUA MAYC TIDAK MENERIMA SENARAI PENCALONAN YANG DIBUAT OLEH MAYC NEGERI KEDAH, PULAU PINANG, PERAK, WILAYAH PERSEKUTUAN, NEGERI SEMBILAN DAN TERENGGANU

FASAL 15.3.5 JIKA DIJALANKAN/DILAKSANAKAN PADA AGM12
-  PEMILIHAN JK MAYC KEB MAT12 AKAN MENJADI TIDAK SAH.

Oct 6, 2011

Rentap Minda Kembali Lagi - Tampilkan 3 Tokoh - Dato' Sohaimi Shahadan, Sdr Akhramsyah Sanusi dan Sdr Mustaffa Kamil Ayub

‎Mayc Perak akan menganjurkan program RENTAP MINDA yang bertajuk Angkatan Muda Mesti Berminda garang - Minda Generasi Millenium Tentang Kepemimpinan Negara di Masa Hadapan pada 20-10-2011 di Ipoh, Perak

Jan 20, 2011

Impact Is Imminent! Laporan Polis kerana Fail-fail Mayc Dilarikan????

Antara Kandungannya:

Fail-fail MAYC telah dilarikan dari Pejabat Berdaftar MAYC ke suatu "pejabat rahsia" di PWTC. Ini disahkan oleh salah seorang staf lelaki di Pejabat MAYC tersebut.

Jan 7, 2011

Majlis SilaturRahim MAYC Perak - We Go Together, We Grow Together

Tarikh Prog - Sabtu dan Ahad (8 dan 9 Januari 2011)


Tempat di Lereng Camp Ulu Chepor, Chemor, Perak


Sabtu (8 Januari 2011)


3 ptg - Pendaftaran
5 ptg - Ice Breaking
8 mlm - Mesyuarat Exco, BBQ n Karaoke
11 mlm - Motivasi Minda
11.20 mlm - Adventure Night Race


Ahad (9 Januari 201)


8 pg - Morning Dance
9 pagi - Rainforest Jungle Tracking
10.30 pagi - Bola Tampar Air antara Mayc Kawasan
12.00 - Makan Tengahari
2.00 ptg - Majlis Perasmian Penutup oleh Presiden MAYC Kebangsaan


Sediakan:
:: Pakaian Rasmi
:: Pakaian Sukan (2 set)
:: Kasut Sukan
:: Lampu Suluh
:: Pakaian Santai dan Kasual

Dec 31, 2010

Melaboh Tirai 2010 dengan penuh keazaman.......KBS bangkitlah dari tidurmu yang panjang???

Untuk lebih berjaya. Untuk berdaya maju. Untuk lebih ke hadapan. Belia dambakan suatu medan perjuangan yang lebih telus dan berani. Kini pergerakan belia dilihat lebih bermaya sebelum Akta 668 mengambil tempat. Namun empat sudut kotak undang-undang semata tanpa suntikan tenaga takkan mampu menggerakkan enjin yang mahu bergerak. Kementerian Belia dan Sukan (KBS) mesti punya daya refleksi memahami permasalahan asas sebegini.

Usahlah bawa cadangan yang jauh dari misi sebenar bagaimana belia harus digerakkan. Bank Belia ibarat omongan kosong yang tiada membawa erti apa-apa melainkan khayalan yang sukar untuk dilihat jadi realiti. Segeralah berjejak di atas tanah yang masih subur dengan air hujan. Jangan nanti kemarau mendatang, tanah langsung akan terus merekah dan kontang. Ketika bumi suburlah benih mesti disemai kerana tanah sedemikian sudah sediakalanya berbaja.

Berlari mengejar pelangi pasti tak akan sampai ke destinasi. Hanya memegunkan kepimpinan belia dengan janji-janji kosong warna sang pelangi indah. Namun lopong. Belia tidak mahu dpermainkan begitu.

Sebagai golongan yang paling interaktif, belia mahukan sesuatu lebih lebih telus, jujur dan ikhlas. Barulah akan dapat dilihat ketaatan dari luhur hati mereka. Namun jika belia dikasari dengan herdikan disuruh membanting tulang sendiri sebelum menanak nasi, pasti belia akan meninggalkan persada pergerakan belia yang bertujuan untuk membangunkan daya kepemimpinan belia.

Institusi pergerakan belia adalah suatu institusi latihan kepemimpinan. Ianya bukanlah institusi pergerakan politik pilihanraya. Institusi ini tidak mengerti helah mainan ala politikus usang. Institusi ini jua tiada kenal budaya herdik maki hamun jelekan. Institusi ini amat bermaruah. Amat mengesankan ahli-ahlinya. Institusi ini kadang sentimental kerana ia mengajar erti perjuangan. Kesusahan biasa jadi santapan harian. Kepayahan jua adalah sebahagian catatan diari penggembleng institusi pergerakan belia ini. Jangan diambil kesempatan atas sikap naif keadaan sedemikian dengan mereka dijadikan kuda gembalaan. Adakanlah sedikit rasa hormat dan kasihan kepada semua pendukung pergerakan belia itu.

Itu sebahagian yang berfikiran harus tutur kata jadi lembut simfoninya. Namun ada juga ingin kasar tegas, marah menjerit. Kata mereka.... Mahu lantang Macam suara puitis Pak Chairil Anwar dalam sajaknya "Aku", puisinya "Semangat! Mahu gegar tanah Semenanjung ini hingga suara di Borneo bisa mendengar rintihan. Bukan nak merintih tapi nak memberitahu. Bukan sekadar nak mengkhabarkan tapi mahu ianya dibuat begini dan begini.

Ini zaman pasca moderen. Ini zaman maklumat sampai sederas teknologi. Ini zaman mereka bilang media baru. Jaringan sosial bertautan. Bukan sekadar jeritan ala "Jamban Setinggan" dalam coretan Pak Samad Said. Itu zaman itu. Zaman Pak Menteri dan zaman Dato' KSU dan Dato' KP. Ini zaman anak usia pra sekolah sudah pandai berbicara dan berbahas.

Makanya, Kementerian Belia dan Sukan mesti tahu. Bukan sekadar portfolio Sukan yang mereka teraju malah sebenarnya mereka harus, mesti dan faham bahawa mereka terajui suatu bidang yang amat penting dalam struktur kependudukan di Malaysia. Iaitu golongan belia!!!!!

Golongan belia itu siapa? Banyak benar kini istilah lain yang menafsirkan golongan belia di Malaysia. Dalam koleksi negatif kita boleh tulis mereka sebagai shufflers, punksters, rappers, techtonic boys n girls, head bangers, rider maut, 3 line dan bagai-bagai lagi. Adapun golongan ala-negatif kita juga panggil mereka drifters, draggers, bikers dan bagai-bagai juga. Mereka juga ada yang jadi penyumbang anak-anak Malaysia tanpa bapa. Anak-anak Malaysia Tong Sampah dan bagai-bagai ragam.

Golongan belia tersebut juga sedang menjadi pembentuk budaya Tanpa Sijil Nikah Yang Sah. Mereka juga sedang merancang untuk menjadi perompak antarabangsa dalam metode Cyber Criminial. Apakah KBS sedar ini semua? Apakah KBS masih buta Teknologi Maklumat dan Teknologi Bicara. Adakah KBS nak menunggu Teknologi Gelombang yang memperkenalkan perkakasan hologram. Ini baru zaman Televisyen dan jangan menanti zaman Telepresence sampai di bumi Asia Tenggara.

KBS mesti segera peka dan peka dan lebih peka dan terus peka kepada perubahan secara digital yang cukup mendadak dan meledak. Usah menung dan menagih korupsi akal yang tak mampu nak meneroka peredaran masa yang pantas dan amat pantas. Usahlah didadahi dengan budaya cukup muat dengan berkata... Eh! kami sudah buat itu dan ini. Sedangkan itu semua sudah dilapuki detik saat jarum jam yang berdetak.

Barangkali kesombongan jiwa dan rohani, maka KBS terus mundur dan memundur ke belakang. Tiada lagi tahu dan mahu. Tiada lagi ingin dan kepingin. Lalu belia Malaysia jadi jiwa dan jasad yang terpenjara dalam edaran masa dan tempat. Turunlah ke bawah dan jadi belia semula. Bukan sahaja Akta mesti diaktai malah sikap jua mesti disikapi. Agar nanti Malaysia tidak jadi anarki dek kerana tiada orang lagi yang mahu memimpin dan dipimpini.

Gelodak budaya pasca moderen pasti tiada kenal erti noktah. Budaya pasca moderen mahu jadi lebih ganas dan mengganas. Sasaran budaya ini adalah golongan belia kerana golongan inilah yang boleh diperdaya walau melalui telefon bimbit dan khidmat pesanan ringkas.. Seringkas nano dan belia pun dipangkas jiwanya.

Oct 14, 2010

Presiden MAYC di Astro Awani Malam ini

Ikutilah pandangan Presiden Mayc Kebangsaan Sdr Akhramsyah Sanusi diAstro Awani pada malam ni jam 8.15 malam dalam eksklusif bicara yang bertajuk "BAJET MARHAEN". ikutilah pandangan Belia Marhaen tentang bajet diluahkan dari lidah harimau Mayc Kebangsaan yang sah.

Aug 12, 2010

Majlis Iftar EXCO MAYC Perak Bersama Presiden MAYC Kebangsaan

Pada 18 haribulan Ogos (Hari Rabu) nanti sautu Majlis Iftar EXCO Mayc Perak bersama Presiden MAYC Kebangsaan, Sdr Akhramsyah Muammar Ubaidah akan dilangusngkan di Hotel Tower Regency, Ipoh pada bermula jam 6.30 petang.

Semasa dan selesai acara Iftar perbincangan akan dijalankan bersama Presiden tentang halatuju dan gagasan MAYC Kebangsaan yang baru.

Aug 10, 2010

Pertemuan JK Kebangsaan dengan pihak ROY amat memberangsangkan

Ringkasnya ialah Berjaya. Minit Mesyuarat Agung Tahunan MAYC Kebangsaan 2010 telah diserahkan melalui Borang PB09. Dan pihak ROY telah menerimanya. Responsif yang memberangsangkan. Usaha yang gigih serta keyakinan yang teguh adalah penentu perjalanan yang positif.

Sembang agak panjang bersama dengan pegawainya juga membuahkan beberapa idea yang cukup bernas. Sdr Presiden mangatur bicara dengan baik sekali. Senyuman dan keriangan adalah jiwa pertemuan petang tadi.

Petang Isnin yang cukup damai. Kini tugas kempimpinan MAYC Kebangsaan adalah untuk meneruskan gerakerja. Menyusun aktiviti yang memberikan kesan kepada jiwa anak muda. Turun ke bawah dan membina kekuatan organisasi. Daftarlah seberapa banyak kelab belia sekadar termampu. Episod perjuangan belia pasti akan dirasai.

Santuni persekitaran perjuangan dengan lafaz dan kata-kata yang membina kekuatan Mental. Membina kekuatan Jasad dan Menyentuh hati Rohani. Juga jangan lupa ambil pusing tentang perkembangan politik. Ambil bahagian dalam perkembangan ekonomi. Dan jangan lupa akan tugas kemasyarakatan mesti selalu menjadi rutin perjuangan. Belia kini mesti kreatif dan inovatif. Sematkan Jiwa 1 Malaysia dan jangan lupa.... Kibarkanlah Jalur Gemilang!

Aug 1, 2010

Anak Sanusi Junid terajui MAYC

Anak Sanusi Junid terajui MAYC
Oleh Hazirah Che Sab
zeehan@bharian.com.my
2010/08/01

Akhramsyah Sanusi
Akhramsyah Sanusi

PETALING JAYA: Persatuan Kelab Belia Malaysia (MAYC) mulai semalam diterajui muka baru, Akhramsyah Sanusi selepas 11 tahun dipimpin Tan Sri Syed Hamid Albar, sekali gus menyegarkan kembali pertubuhan berusia 54 tahun itu yang selama ini bergolak.

Akhramsyah, 36, anak pemimpin veteran UMNO, Tan Sri Sanusi Junid, dipilih sebulat suara pada mesyuarat agung tahunan (AGM) MAYC bagi tempoh 2010/2012.


Pertubuhan itu dianggotai 311 kelab gabungan dipimpin Syed Hamid yang juga bekas Menteri Dalam Negeri, sejak 1999 selepas mengambil alih daripada Sanusi yang menerajuinya selama 28 tahun.

AGM yang diadakan di sini semalam adalah yang pertama dalam tempoh lima tahun.

AGM itu sepatutnya diadakan pada 2006 tetapi ditangguhkan sehingga 2007 tetapi masih gagal diadakan berikutan masalah dalaman.

Kepemimpinan MAYC yang dipilih adalah muka baru termasuk timbalan presiden, Abdul Karim Mohamad manakala Setiausaha Agung, Ahmad Ansor Mohd Rivai Batubara.

Ketika ditemui selepas AGM itu, Akhramsyah yang juga pengurus operasi peruncitan sebuah syarikat minyak antarabangsa, berkata matlamat utama kepemimpinannya ialah menyelamatkan MAYC daripada dibubarkan berikutan krisis kepemimpinan pertubuhan itu. 
“MAYC sudah menerima beberapa surat amaran meminta AGM diadakan tetapi terus ditangguhkan tanpa diberi sebarang tarikh. Pejabat Pendaftar Belia (ROY) tidak mengambil kira itu semua kerana mengikut perlembagaan, AGM mesti diadakan.

“Ahli juga mahukan kepemimpinan muda menerajui kelab ini tetapi kami tidak sekali-kali mengenepikan pandangan orang veteran,” katanya.

Beliau berkata, pihaknya turut menjemput Syed Hamid selaku pemimpin MAYC sebelum ini, untuk menghadiri AGM itu. Syed Hamid tidak hadir pada majlis itu.

“Kami menjemput semua pihak tetapi perwakilan dari Kelantan, Pahang dan Melaka tidak hadir. Perwakilan Kelantan memberi alasan salah seorang wakil rakyat mereka sedang nazak tetapi agak terkilan ketidakhadiran perwakilan Pahang dan Melaka. Namun kita masih bersangka baik, mungkin mereka ada hal yang tidak dapat dielakkan.

“Mungkin mereka mengambil nasihat pihak lain supaya tidak menghadiri AGM kali ini. Saya bersyukur kerana pemilihan perwakilan kali ini berjalan lancar. Kepemimpinan lama juga perlu terbuka untuk menerima orang muda. Mereka boleh mempengaruhi tetapi jangan menghalang,” katanya.

Beliau berkata, pihaknya akan menghantar laporan kepada ROY mengenai situasi terkini selepas AGM dan pemilihan diadakan dan menunggu tindakan ROY selanjutnya. 

Jul 28, 2010

Mesyuarat Agung Tahunan MAYC Kebangsaan 2010

Mesyuarat Agung Tahunan MAYC 2010 bakal dilaksanakan di International Institute of Advamce Islamic Studies (Dalam perkarangan INTAN Wilayah Tengah), Jalan Elmu off Jalan Universiti, Petaling Jaya, Selangor pada 31 Julai 2010 bermula jam 8.30 pagi. Dato' Nasir Safar dijangka HADIR Merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan MAYC 2010. Semua Perwakilan dijemput hadir. Selamat Bersidang!

May 26, 2010

Datanglah ke Karnival Sukan Berkuda pada 4, 5 & 6 Jun di Iskandar Polo Club, Ampang Baru, Ipoh

Karnival Sukan Berkuda

Anjuran MAYC Negeri Perak
Bersama Iskandar Polo Club
Di Ampang, Ipoh

Pada 4, 5 & 6 Jun, 2010
(Jumaat, Sabtu & Ahad)

BANYAK ACARA AKAN DILANGSUNGKAN

(1)               Mengetahui “Sentuhan” Kuda dari dekat
(2)               Joy Ride / Tunggangan Kuda
(3)               Menyaksikan & menyertai “Horse Novelty Event”
            +          “Ride A Ringgit”
            +          “Egg in The Tea Spoon”
(4)               Mengetahui Pelbagai Aspek Kuda (dari segi grooming/penjagaan)
(5)               Menyaksikan pertandingan polo
(6)               Pertunjukan polo oleh pasukan wanita
(7)               Pertunjukan polo antara kanak-kanak
(8)               Pendaftaran Kelas Belajar (Menunggang Kuda) Oleh Mahmud

ACARA & PERTANDINGAN LAIN YANG TURUT DIADAKAN

(1)       Pertandingan Mewarna Kanak-kanak
            +          Kategori Murid Sekolah – Bawah 9 Tahun
            +          Ketogori Tadika – Bawah 7 tahun
            +          Kategori Tadika – Bawah 5 Tahun
(2)       Pertandingan PS2 (Winning 11) (Terbuka)
(3)               Pertandingan Karaoke
(4)               Pentandingan Tarian Shuffle/Tectonic
(5)               Studio Luar PerakFM (1booth)
(6)               Pameran oleh Agensi Kerajaan (5 booth)
a.                  Rakan Cop/PDRM
b.                  Pemeriksaan Kesihatan Percuma/Derma Darah
c.                  Pameran Anti Dadah/Rakan RADA oleh AADK
d.                 Askar Wataniah
e.                  Jabatan Tenaga Kerja
f.                    SPR/JASA
g.                 Pasukan Bomba & Penyelamat
(7)               Pameran/Jualan oleh Pihak Swasta
a.                  Celcom/TM
b.                  Perodua
c.                  CIMB Bank
d.                 Motor Klasik
e.                  Kereta Klasik
f.                    Produk Kecantikan
g.                 Produk Kesihatan
h.                 Pakaian & Aksesori
(8)               Gerai Makanan & Minuman